De IC-recorder gaat niet uit.

  • Schuif de POWER・HOLD-schakelaar naar [POWER] en houd de schakelaar vast tot [Power Off] op het display verschijnt.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.