Display terwijl er wordt opgenomen of in stand-by

Hier volgt een beschrijving van het display terwijl een opname bezig is, of terwijl het toestel stand-by staat.

Opnemen met gebruik van scènes

Opnemen staat standby terwijl er scènes worden gebruikt

Opnemen terwijl scènes zijn uitgeschakeld

Opnemen staat stand-by terwijl scènes zijn uitgeschakeld

Opmerking

 • De schermen hierboven dienen alleen ter illustratie. De schermen die u daadwerkelijk op uw IC-recorder zult zien, kunnen hiervan afwijken.
 1. VOR-aanduiding

  Geeft aan dat de VOR-functie in werking is.

 2. Scene Select-aanduiding

  Geeft aan welke opnamescène op dit moment geselecteerd is.

  : Pocket

  : Auto Voice Rec

  : Meeting

  : Lecture

  : Voice Notes

  : Interview

 3. Nummer trackmarkering

  Geeft aan hoeveel trackmarkeringen er zijn toegevoegd.

 4. Resterende opnametijd

  Geeft de tijd aan die nog beschikbaar is voor de opname, in uren, minuten en seconden.

  10 uur of meer: geen aanduiding

  10 minuten tot 10 uur: aanduiding in uren en minuten

  Minder dan 10 minuten: aanduiding in minuten en seconden

 5. Aanduiding opnamestatus

  Geeft de huidige opnamestatus van uw IC-recorder aan.

  REC-pictogram : opnemen

  STOP-pictogram : gestopt

  VOR/ REC-pictogram: Er is een opname met de VOR-functie bezig.

  VOR/ PAUSE-pictogram: Er is een opname met de VOR-functie gepauzeerd. ([VOR] en de aanduiding van de verstreken tijd knipperen.)

 6. Verstreken tijd indicator

  Geeft aan hoe lang de huidige opname al duurt.

 7. Batterijaanduiding

 8. Aanduiding slaaptimer

  Geeft aan dat de slaaptimer is ingeschakeld.

 9. Aanduiding microfoongevoeligheid

  Geeft aan welke gevoeligheidsinstelling op dit moment geselecteerd is voor de ingebouwde microfoons.

  : Auto

  : High

  : Medium

  : Low

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.