Het HOME-menu gebruiken

In het HOME-menu kunt u een functie selecteren, naar opgenomen bestanden zoeken of de instellingen op uw IC-recorder wijzigen.

 1. Druk op BACK/HOME en houd ingedrukt.

  Het HOME-menu zal verschijnen.

 2. Druk op (review/snel terugspoelen) of (cue/snel vooruitspoelen) om de functie te selecteren die u wilt gebruiken en druk vervolgens op (afspelen/invoeren/stop).

  U kunt kiezen uit de volgende functies:

  Music:
  Hiermee kunt u muziekbestanden selecteren die vanaf een computer zijn geïmporteerd en deze afspelen.
  Om een muziekbestand terug te vinden, kunt u een van de zoekcategorieën voor bestanden selecteren: [All Songs], [Albums], [Artists] en [Folders].
  Wanneer u muziekbestanden importeert, moet u importeren in de map MUSIC.
  Recorded Files:
  Hiermee kunt u bestanden selecteren die met de IC-recorder zijn opgenomen en deze afspelen.
  Om een opgenomen bestand terug te vinden, kunt u een van de zoekcategorieën voor bestanden selecteren: [Latest Recording], [Search by REC Date], [Search by REC Scene] en [Folders].
  Record:
  Hiermee kunt u het opname-standbyscherm openen. Druk op (opnemen/opname stop) om het opnemen te starten.
  Settings:
  Hiermee kunt u het Settings-menu openen en diverse instellingen op de IC-recorder wijzigen.
  Back to XX(*):
  Selecteer deze functie om terug te keren naar het scherm voordat u het HOME-menu opende.

  * De functie die u momenteel gebruikt, wordt weergegeven in [XX].

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.