De timer voor uitschakeling van het scherm gebruiken

De Screen Off Timer-functie van uw IC-recorder is standaard ingesteld op [30 Sec] om de batterij te sparen. Als u de IC-recorder 30 seconden lang niet gebruikt, zal het display uit gaan, maar kunt u nog steeds handelingen met de toetsen uitvoeren. Om het display weer aan te zetten, moet u op BACK/HOME drukken.

Hint

  • Om de timer voor uitschakeling van het scherm op een andere instelling te zetten, moet u [ Settings] - [Common Settings] - [Screen Off Timer] selecteren van het HOME-menu en moet u vervolgens [No Auto Screen Off], [15 Sec], [30 Sec], [1 Min], [3 Min], of [5 Min] selecteren.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.