De resterende opnametijd controleren (Available Rec. Time)

U kunt de resterende opnametijd in de huidige opnamestand laten weergeven in uren, minuten en seconden.

  1. Selecteer [ Settings] - [Common Settings] - [Available Rec. Time] van het HOME-menu en druk vervolgens op (afspelen/invoeren/stop).

  2. Houd BACK/HOME ingedrukt om terug te keren naar het HOME -menu.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.