Een opnamescène selecteren voor een bepaalde situatie

Afhankelijk van de opnamesituatie kunt u bepaalde opname-instellingen, zoals de opnamestand en het gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons, in een keer veranderen door een van de opnamescènes (Scene Select).

  1. Selecteer terwijl de opname stand-by staat [Scene Select] op het OPTION-menu en druk vervolgens op (afspelen/invoeren/stop).

  2. Druk op (review/snel terugspoelen) of (cue/snel vooruitspoelen) om een geschikt item (scène) te selecteren en druk vervolgens op (afspelen/invoeren/stop).

Beschrijving van menu-items

U kunt een van de volgende items selecteren:

OFF:
Voor situaties waarin geen opnamescène nodig is.
Pocket (standaardinstelling):
Geschikt voor het opnemen wanneer uw IC-recorder in uw zak zit.
Auto Voice Rec:
Speciaal voor het opnemen van de menselijke stem (audio) om het opnameniveau te bepalen en op te nemen met de optimale gevoeligheid en tegelijk gelijkmatige achtergrondruis te reduceren.
Hierdoor worden fouten tijdens het opnemen verminderd, zoals fouten met de gevoeligheidsinstellingen voor de microfoon en niet goed kunnen verstaan tijdens het afspelen.
Vervorming kan worden veroorzaakt door plotselinge, harde geluiden, zoals iemand die ineens moet lachen of niezen tijdens rustige gesprekken.
Meeting:
Geschikt voor het opnemen van vergaderingen, zoals het opnemen in grote vergaderruimtes.
U kunt ruis (trillingen van de tafel enz.) verminderen door de IC-recorder op een doek, bijvoorbeeld een zakdoek, te plaatsen. Neem op in de buurt van de mensen die in de vergadering het woord voeren.
Lecture:
Geschikt voor het opnemen van colleges en lezingen. Richt de microfoon in de richting van de geluidsbron.
Voice Notes:
Geschikt voor het opnemen van gesproken notities door direct in de ingebouwde microfoons te spreken. Op het opnamescherm zal (Voice Notes) verschijnen.
Interview:
Geschikt voor het opnemen van menselijke stemmen van een afstand van 1 tot 2 meter, zoals bij interviews en in kleine besprekingen. Op het opnamescherm zal (Interview) verschijnen.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.