Een map verwijderen

U kunt een map selecteren en verwijderen.

 1. Selecteer [ Music] of [ Recorded Files] op het HOME-menu en druk vervolgens op (afspelen/invoeren/stop).
 2. Druk op (review/snel terugspoelen) of (cue/snel vooruitspoelen) om [Folders] te selecteren en druk dan op (afspelen/invoeren/stop).
 3. Wanneer de map die u wilt verwijderen is geselecteerd (de kleur op het display is omgekeerd), moet u eerst [Delete Folder] selecteren op het OPTION-menu en daarna op (afspelen/invoeren/stop) drukken.

  [Delete?] verschijnt op het display.

 4. Druk op (review/snel terugspoelen) of (cue/snel vooruitspoelen) om [Yes] te selecteren en druk dan op (afspelen/invoeren/stop).

  De geselecteerde map wordt nu verwijderd.

Als de geselecteerde map bestanden bevat, zal [Delete All Files in This Folder?] verschijnen. Druk op (review/snel terugspoelen) of (cue/snel vooruitspoelen) om [Yes] te selecteren en druk vervolgens op (afspelen/invoeren/stop) om de map en de bestanden daarin te verwijderen. Als de geselecteerde map echter submappen bevat, kunt u deze submappen en de bestanden daarin niet verwijderen.

Opmerking

 • Als de geselecteerde map beveiligde bestanden bevat, zal een poging om de hele map te verwijderen alleen de onbeveiligde bestanden daarin verwijderen, terwijl de map zelf en de beveiligde bestanden daarin gewoon blijven bestaan. Hef eerst de beveiliging van dergelijke bestanden op, voor u de map probeert te verwijderen. Zie voor instructies over het opheffen van de beveiliging Een bestand beveiligen.

Hint

 • Selecteer [No] in stap 4 en druk dan op (afspelen/invoeren/stop) om het verwijderen te annuleren.

 • Als u de huidige opslagmap voor opgenomen bestanden verwijdert, zal [Switch Recording Folder] verschijnen op het display en zal [FOLDER01] (de standaard opslagmap) worden toegewezen als de nieuwe opslagmap voor opgenomen bestanden.

 • Als u alle opslagmappen voor opgenomen bestanden verwijdert, zal [No Folders - Creating New Recording Folder] verschijnen op het display en zal [FOLDER01] automatisch worden aangemaakt.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.