U kunt de A-B herhaalfunctie niet gebruiken.

  • In de tijdsprong-functie kunt u A-B herhalen niet gebruiken.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.