Display terwijl de huidige bestandsinformatie wordt weergegeven

U kunt de informatie (bestandslengte, opnamefunctie, opnamedatum en -tijd enz.) bekijken voor het geselecteerde bestand.

Opmerking

 • De volgende schermen dienen alleen ter illustratie. De schermen die u daadwerkelijk op uw IC-recorder zult zien, kunnen hiervan afwijken.
 • De klok kan de tijd weergeven in de 12-uursaanduiding, met [AM] of [PM], of in de 24-uursaanduiding, afhankelijk van de geselecteerde tijdsweergave (Time Display) op het Settings-menu. Bovendien hangt de standaardinstelling voor de manier waarop de klok wordt weergegeven ook af van het land of de regio waar u het toestel gekocht hebt.

 • De standaardinstelling voor de manier waarop de datum wordt weergegeven hangt af van het land of gebied waar u het toestel gekocht hebt.

Om de informatie over een bepaald bestand te bekijken, moet u een bestand dat u hebt opgenomen met uw IC-recorder of een muziekbestand selecteren en dan [File Information] selecteren op het OPTION-menu terwijl het afspelen standby staat. Vervolgens kunt u op (review/snel terugspoelen) of (cue/snel vooruitspoelen) drukken om de informatie naar boven of beneden te schuiven en het volgende te bekijken:

Informatie over het opgenomen bestand

 • Rec Date/Time: Datum en tijd wanneer het bestand is opgenomen (jaar/maand/dag tijd).

 • File Length: Opnamelengte van het bestand in uren, minuten en seconden.

 • File Protection: Op dit moment geselecteerde instelling voor de bestandsbeveiliging.

 • Model Name: Apparaat waarop het bestand is opgenomen.

 • Scene Select: Geselecteerde opnamescène bij de opname.

 • REC Mode: Geselecteerde opnamestand bij de opname.

 • Sensitivity setting: Geselecteerde gevoeligheidsniveau bij de opname.

 • Stereo Emphasis: de instelling voor Stereo Emphasis die is geselecteerd ten tijde van de opname.

 • Recording Filter: Geselecteerde opnamefilter bij de opname.

 • VOR: VOR (Voice Operated Recording) instelling geselecteerd bij de opname.

 • File Path: Pad naar het bestand.

Informatie over het muziekbestand

 • File Length: Opnamelengte van het bestand in uren, minuten en seconden.

 • File Protection: Instelling van de bestandsbeveiliging voor muziekbestanden.

 • Codec: Type codec voor muziekbestanden.

 • Bit Rate: Bitsnelheid voor muziekbestanden.

 • Sample Rate: Bemonsteringsfrequentie voor muziekbestanden.

 • Bit Depth: Bitdiepte voor muziekbestanden.

 • File Path: Pad naar het bestand.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.