De periode instellen waarna de IC-recorder automatisch zal worden uitgeschakeld (Auto Power Off)

U kunt uw IC-recorder zo instellen dat deze automatisch uit gaat wanneer hij een bepaalde tijd lang niet wordt gebruikt.

  1. Selecteer [ Settings] - [Common Settings] - [Auto Power Off] van het HOME-menu en druk vervolgens op (afspelen/invoeren/stop).

  2. Druk op (review/snel terugspoelen) of (cue/snel vooruitspoelen) om de gewenste tijdsduur te selecteren en druk vervolgens op (afspelen/invoeren/stop).
  3. Houd BACK/HOME ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

Beschrijving van menu-items

U kunt een van de volgende items selecteren:

OFF:
Uw IC-recorder wordt niet automatisch uitgeschakeld.
5 Min:
Uw IC-recorder wordt na ongeveer 5 minuten uitgeschakeld.
10 Min:
Uw IC-recorder wordt na ongeveer 10 minuten uitgeschakeld (standaardinstelling).
30 Min:
Uw IC-recorder wordt na ongeveer 30 minuten uitgeschakeld.
60 Min:
Uw IC-recorder wordt na ongeveer 60 minuten uitgeschakeld.

Opmerking

  • Tijdens het aftellen voor de opnametimer zal uw IC-recorder niet uit gaan, ook niet wanneer de tijd die is ingesteld voor de Auto Power Off-functie verstrijkt.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.