Systeembeperkingen

Vanwege bepaalde systeembeperkingen van uw IC-recorder kunt u worden geconfronteerd met de volgende problemen die niet wijzen op storingen.

Muziekbestanden worden niet getoond in de volgorde die u verwacht, of u kunt ze niet afspelen in die volgorde.

De muziekbestanden die u heeft overgebracht van een computer naar uw IC-recorder, worden gesorteerd op meta-data, namelijk het tracknummer of de bestandsnaam.

Een bestand dat wordt opgenomen wordt automatisch gesplitst.

Als het bestand de maximum limiet (4 GB voor een LPCM-bestand en 1 GB voor een MP3-bestand) bereikt tijdens de opname, zal het bestand worden gesplitst en kan een deel van de opname rond het splitsingspunt verloren gaan.

Alle tekens worden weergegeven als hoofdletters.

Afhankelijk van de combinatie van tekens is het mogelijk dat de door u op de computer ingevoerde mapnaam in hoofdletters wordt weergegeven op uw IC-recorder.

Er worden onleesbare tekens of (vierkantjes) weergegeven in de mapnaam, de titel, de artiestnaam of de bestandsnaam.

U heeft tekens gebruikt die uw IC-recorder niet kan weergeven. Gebruik geen dubbelbyte-tekens.

Het herhaalde segment A-B dat u hebt opgegeven is niet het stuk dat u wilde herhalen.

Dit kan gebeuren bij bepaalde bestanden.

De resterende opnameduur neemt af als u een bestand splitst.

Uw IC-recorder gebruikt een deel van het geheugen voor het beheren van gesplitste bestanden, wat resulteert in minder ruimte voor opgenomen bestanden.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.