Mappen en bestanden

Hier volgt een illustratie van de structuur van de mappen en bestanden die u kunt tegenkomen op uw IC-recorder.

Onder [ Recorded Files]

[FOLDER01]: Opgenomen bestanden worden opgeslagen.

De map [FOLDER01] staat lager in de mappenstructuur dan [Recorded Files] op het HOME-menu. Opgenomen bestanden worden opgeslagen deze map.

A: HOME-menu

B: Mappen

C: Bestanden

Onder [ Music]

De mappen voor de naam van de artiest en de albumtitel staan lager in de mappenstructuur dan [Music] op het HOME-menu. Muziekbestanden worden opgeslagen in deze mappen.

A: HOME-menu

B: Mappen

C: Bestanden

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.