Een deel van een bestand opgeven om te laten herhalen (A-B herhalen)

U kunt het beginpunt A en het eindpunt B in een bestand opgeven om het gedeelte tussen die twee punten herhaaldelijk af te laten spelen.

  1. Selecteer terwijl het afspelen stand-by staat of bezig is [A-B Repeat] op het OPTION-menu en druk vervolgens op (afspelen/invoeren/stop).

  2. Druk op OPTION om het beginpunt A te specificeren, en druk dan nog een keer op OPTION om het eindpunt B te specificeren.
  3. Druk nog eens op BACK/HOME om terug te gaan naar de normale afspeelstand.

Opmerking

  • Terwijl het afspelen stand-by staat, kunt u niet hetzelfde punt opgeven als beginpunt A en eindpunt B.

  • U kunt de herhaalde afspeelfunctie door ingedrukt houden van de toets niet inschakelen terwijl de A-B herhaalfunctie is ingeschakeld.

  • In de tijdsprong-functie kunt u A-B herhalen niet gebruiken.

Hint

  • Om het segment dat is gespecificeerd voor de A-B herhaalfunctie te veranderen, kunt u het normale afspelen hervatten door op BACK/HOME te drukken terwijl de A-B herhaalfunctie is ingeschakeld, waarna u stap 1 en stap 2 moet herhalen.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.