Snel opzoeken van het gewenste gedeelte van een opname (Time Jump)

Met de tijdsprong-functie kunt u binnen de totale afspeeltijd van het bestand direct naar 1 van 10 delen springen.

U kunt zo snel het gewenste gedeelte opzoeken in lange opgenomen bestanden.

 1. Druk terwijl het afspelen stand-by staat of bezig is op JUMP.

  De IC-recorder gaat in de tijdsprong-functie.

  De afspeelbalk wordt verdeeld in 10 delen.

  Het segment van 10 procent (%) waartoe het huidige afspeelpunt behoort, wordt aangegeven boven het linker uiteinde van de afspeelbalk.

 2. Druk op (review/snel terugspoelen) of (cue/snel vooruitspoelen).

  (cue/snel vooruitspoelen): De afspeelpositie van het bestand springt vooruit in stappen van 10% van de totale afspeeltijd.

  (review/snel terugspoelen): De afspeelpositie van het bestand springt terug in stappen van 10% van de totale afspeeltijd.

  De tijdsprong-functie kan worden gebruikt binnen 1 bestand.

  Voorbeeld: u hebt de bestanden A, B en C. Als de IC-recorder in de tijdsprong-functie gaat terwijl bestand B wordt afgespeeld, kunt u de afspeelpositie in bestand B vooruit of terug laten springen, in stappen van 10%.

  A: Bestand 1

  B: Bestand 2

  C: Bestand 3

 3. Druk nog eens op JUMP om het normale afspelen te hervatten.

Opmerking

 • In de tijdsprong-functie kunt u niet naar het volgende of vorige bestand gaan. Druk op JUMP om het normaal afspelen in te schakelen.
 • U kunt de Easy Search-functie, de A-B herhaalfunctie of de herhaalde afspeelfunctie door ingedrukt houden van de toets niet gebruiken in de tijdsprong-functie.

Hint

 • Als er een trackmarkering is bij het vooruit springen in stappen van 10%, zal de IC-recorder naar de trackmarkering springen.

 • Als u (review/snel terugspoelen) of (cue/snel vooruitspoelen) ingedrukt houdt in de tijdsprong-functie, zal (review/snel terugspoelen) terug zoeken (review) en zal (cue/snel vooruitspoelen) vooruit zoeken (cue).

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.