Meeluisteren met de opgenomen audio

Het verdient aanbeveling om mee te luisteren met het opnemen.

U kunt meeluisteren met de opname door een hoofdtelefoon (niet meegeleverd) aan te sluiten op de hoofdtelefoonaansluiting.

  1. Sluit een hoofdtelefoon (niet meegeleverd) aan op de hoofdtelefoonaansluiting ().
  2. Druk op VOL -/+ () om het meeluistervolume te regelen.
    Veranderen van het meeluistervolume heeft geen invloed op het volume van de opname.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.