De informatie over de IC-recorder controleren (System Information)

U kunt de informatie over uw IC-recorder laten weergeven, zoals de modelnaam van de IC-recorder en de softwareversie.

  1. Selecteer [ Settings] - [Common Settings] - [System Information] van het HOME-menu en druk vervolgens op (afspelen/invoeren/stop).

  2. Houd BACK/HOME ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.