Het gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons selecteren (Mic Sensitivity)

U kunt het gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons selecteren. Door een lager microfoongevoeligheidsniveau in te stellen, worden de geluiden zachter opgenomen. Door een hoger microfoongevoeligheidsniveau in te stellen, worden de geluiden harder opgenomen. Stel het gevoeligheidsniveau naar behoeven in terwijl u het geschikte bereik via de controlefunctie van het opnameniveau in de gaten houdt. Als u dit automatisch wilt laten instellen, moet u [Auto] instellen.

  1. Selecteer [ Settings] - [Recording Settings] - [Mic Sensitivity] van het HOME-menu en druk vervolgens op (afspelen/invoeren/stop).

  2. Druk op (review/snel terugspoelen) of (cue/snel vooruitspoelen) om het gewenste microfoongevoeligheidsniveau in te stellen en druk vervolgens op (afspelen/invoeren/stop).
  3. Houd BACK/HOME ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

Beschrijving van menu-items

U kunt een van de volgende items selecteren:

Auto:
Het gevoeligheidsniveau van de microfoon wordt automatisch ingesteld zodat het opnameniveau correct is.
High:
Geschikt voor opnamen van verre of zachte menselijke stemmen in grote ruimten, bijvoorbeeld vergaderzalen.
Medium:
Geschikt voor opnamen van kleine besprekingen of interviews (standaardinstelling).
Low:
Geschikt voor het opnemen van gesproken notities in de ingebouwde microfoons, of van harde of dichtbije menselijke stemmen.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.