De batterij opladen met een computer

U kunt een computer gebruiken om de batterij van uw IC-recorder op te laden.

Als u uw IC-recorder voor het eerst gebruikt, of als u hem langere tijd niet hebt gebruikt, moet u de batterij opladen tot de FULL-pictogram-aanduiding verschijnt op het display.

Het duurt ongeveer 1 uur (*) totdat de lege batterij volledig is opgeladen.

* Geschatte tijd vereist voor het opladen van de lege batterij bij kamertemperatuur. De werkelijke tijd is mede afhankelijk van de resterende lading of de staat van de batterij.

  1. Sluit de IC-recorder aan op een ingeschakelde computer met de meegeleverde USB Type-C-kabel.

    Terwijl de batterij aan het opladen is, zal de animatie voor de batterijaanduiding () op het display verschijnen.

    Wanneer de batterij volledig is opgeladen, geeft de batterijaanduiding FULL-pictogram aan ().

Opmerking

  • Als uw IC-recorder is aangesloten op een computer die niet aan staat, of die in een stroomspaarstand (stand-by of slaapstand) staat, zal de batterij niet worden opgeladen.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.