Het OPTION-menu gebruiken

U kunt het OPTION -menu weergeven door op OPTION te drukken. De OPTION-menu-items verschillen afhankelijk van de op uw IC-recorder geselecteerde functie.

Opmerking

  • Afhankelijk van het op het display weergegeven scherm is het mogelijk dat het OPTION-menu niet verschijnt.

  1. Selecteer de functie die u wilt gebruiken op het HOME-menu en druk vervolgens op OPTION.

    Het OPTION-menu dat hoort bij de geselecteerde functie zal nu verschijnen.

  2. Druk op (review/snel terugspoelen) of (cue/snel vooruitspoelen) om het gewenste menu-item te selecteren en druk vervolgens op (afspelen/invoeren/stop).
  3. Druk op (review/snel terugspoelen) of (cue/snel vooruitspoelen) om de gewenste instelling te selecteren en druk vervolgens op (afspelen/invoeren/stop).

Hint

  • Om terug te keren naar het vorige scherm, moet u op BACK/HOME drukken terwijl het OPTION-menu op het display staat.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.