Een bestand selecteren

U kunt een bestand selecteren van het HOME-menu om af te spelen of te bewerken.

 1. Selecteer [ Music] of [ Recorded Files] op het HOME-menu en druk vervolgens op (afspelen/invoeren/stop).
 2. Selecteer een zoekcategorie voor bestanden.

  Druk op (review/snel terugspoelen) of (cue/snel vooruitspoelen) om een van de volgende zoekcategorieën voor bestanden te selecteren en druk dan op (afspelen/invoeren/stop).

  Music: [All Songs], [Albums], [Artists], en [Folders]

  Recorded Files: [Latest Recording], [Search by REC Date], [Search by REC Scene], en [Folders]

 3. Selecteer een lijst of map uit de zoekresultaten en selecteer vervolgens een bestand.

  Druk op (review/snel terugspoelen) of (cue/snel vooruitspoelen) om een lijst of een map te selecteren en selecteer vervolgens het bestand.

Hint

 • Standaard heeft [ Recorded Files] [FOLDER01].

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.