Lijst met de Settings menu-items

Hier volgt een lijst met de Settings menu-items op het HOME-menu.

Recording Settings

Playback Settings

Common Settings

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.