Opnemen met de ingebouwde microfoons

Dit hoofdstuk beschrijft de basishandelingen voor het opnemen van geluid. U kunt audio opnemen met het geselecteerde gevoeligheidsniveau van de microfoons en de geselecteerde opnamestand.

Opmerking

 • Als u per ongeluk uw IC-recorder aanraakt of als er een voorwerp in aanraking komt met het toestel tijdens de opname, dan kunnen er ook ruisende of krassende geluiden worden opgenomen.

Hint

 1. Richt uw IC-recorder zo dat de ingebouwde microfoons () in de richting van de op te nemen geluidsbron wijzen.

 2. Druk op (opnemen/opname stop).

  [REC-pictogram] verschijnt op het display ten teken dat de opname is begonnen en de aanduiding voor de bedieningsstand () licht rood op.

 3. Druk nog eens op (opnemen/opname stop) om het opnemen te stoppen.

  [Saving...] zal verschijnen en vervolgens het opname-standbyscherm.

  Nu kunt u op (afspelen/invoeren/stop) drukken om het bestand dat u juist heeft opgenomen, af te spelen.

Opmerking

 • Terwijl [Saving...] op het display getoond wordt, is uw IC-recorder bezig om het bestand op te slaan. Als de IC-recorder via het stopcontact van stroom wordt voorzien, mag u de USB-netspanningsadapter (in de handel verkrijgbaar) niet loskoppelen, om te voorkomen dat er gegevens verminkt raken.

Hint

 • U kunt nog steeds op (opnemen/opname stop) drukken om te beginnen met opnemen terwijl er wordt afgespeeld, of er een menu op het display getoond wordt.

 • Tijdens het opnemen kunt u de opname altijd stoppen door op (opnemen/opname stop) te drukken, ook wanneer er een menu wordt getoond op het display.

 • Opgenomen bestanden krijgen als volgt een naam toegewezen: [(opnamedatum)_(opnametijd).(bestandsindeling)] (bijv. 211010_1010.mp3).

 • Als het bestand de maximum limiet (4 GB voor een LPCM-bestand en 1 GB voor een MP3-bestand) bereikt tijdens de opname, zal het bestand worden gesplitst en kan een deel van de opname rond het splitsingspunt verloren gaan.

  Zie Maximale opnametijd voor de maximale opnametijd voor een enkel bestand.

 • Voor u gaat opnemen met uw IC-recorder in een borstzak, raden we u aan om de IC-recorder aan de zoom van de zak vast te zetten met de clip om geritsel in de opname te voorkomen.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.