Extra mogelijkheden tijdens het afspelen

U kunt de volgende handelingen uitvoeren tijdens het afspelen.

Stoppen op de huidige positie

Druk op (afspelen/invoeren/stop).

Om het afspelen te hervatten vanaf het punt waar het afspelen eerder gestopt is, moet u nog een keer op (afspelen/invoeren/stop) drukken.

Teruggaan naar het begin van het huidige bestand

Druk één keer op (review/snel terugspoelen).

Als er trackmarkeringen zijn toegevoegd, zal de vorige trackmarkering in de richting van het begin van het bestand worden opgezocht.

(Deze handeling is mogelijk wanneer [OFF] is geselecteerd voor [Easy Search] op het menu OPTION.)

Teruggaan naar vorige bestanden

Druk herhaaldelijk op (review/snel terugspoelen).

Doorgaan naar het volgende bestand

Druk één keer op (cue/snel vooruitspoelen).

Als er trackmarkeringen zijn toegevoegd, zal de volgende trackmarkering in de richting van het eind van het bestand worden opgezocht.

(Deze handeling is mogelijk wanneer [OFF] is geselecteerd voor [Easy Search] op het menu OPTION.)

Doorgaan naar volgende bestanden

Druk herhaaldelijk op (cue/snel vooruitspoelen).

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.