Alle trackmarkeringen in het geselecteerde bestand in één keer verwijderen

U kunt alle trackmarkeringen uit het geselecteerde bestand laten verwijderen.

  1. Selecteer het bestand waaruit u de trackmarkeringen wilt laten verwijderen.
  2. Selecteer [Delete Track Marks] - [All Track Marks] van het OPTION-menu en druk vervolgens op (afspelen/invoeren/stop).

    [Delete All Track Marks?] verschijnt op het display.

  3. Druk op (review/snel terugspoelen) of (cue/snel vooruitspoelen) om [Yes] te selecteren en druk vervolgens op (afspelen/invoeren/stop).
    [Please Wait] verschijnt en alle trackmarkeringen zullen in een keer worden verwijderd.

Opmerking

  • U kunt geen trackmarkeringen verwijderen uit een beveiligd bestand. Om trackmarkeringen te verwijderen uit een beveiligd bestand, moet u de beveiliging eerst opheffen en pas daarna kunt u de trackmarkeringen verwijderen. Zie voor instructies over het opheffen van de beveiliging Een bestand beveiligen.
  • U kunt geen trackmarkeringen verwijderen terwijl het opnemen stand-by staat. Gebruik het HOME-menu om het bestand met de trackmarkering die u wilt verwijderen te selecteren.

Hint

  • Selecteer [No] in stap 3 en druk dan op (afspelen/invoeren/stop) om het verwijderen te annuleren.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.