Beginnen met opnemen wanneer de IC-recorder uit staat (Opnemen met één druk op de toets)

Wanneer uw IC-recorder uit staat, kunt u toch beginnen met opnemen door op (opnemen/opname stop) te drukken.

Druk nog eens op (opnemen/opname stop) om het opnemen te stoppen.

Opmerking

  • Wanneer de POWER・HOLD-schakelaar op HOLD staat, kunt u niet beginnen met opnemen door op (opnemen/opname stop) te drukken.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.