De IC-recorder schakelt automatisch uit.

  • Wanneer uw IC-recorder een tijd lang ongebruikt wordt gelaten, zal de Auto Power Off-functie in werking treden en zal de IC-recorder automatisch worden uitgeschakeld. (Standaard is de Auto Power Off-functie ingesteld op [10 Min].) U kunt de huidige instelling wijzigen via het Settings-menu.

  • Wanneer de slaaptimer afloopt, zal uw IC-recorder automatisch uit gaan. (Standaard is de slaaptimer ingesteld op [OFF].)

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.