Een bestandsnaam wijzigen

U kunt de naam wijzigen van de bestanden die zijn opgeslagen onder [ Recorded Files] op het HOME-menu door er een van de sjablonen voor te zetten.

  1. Selecteer het bestand waarvan u de naam wilt wijzigen.
  2. Selecteer terwijl het afspelen stand-by staat [Change File Name] op het OPTION-menu en druk vervolgens op (afspelen/invoeren/stop).

  3. Druk op (review/snel terugspoelen) of(cue/snel vooruitspoelen) om het gewenste voorvoegsel te selecteren en druk vervolgens op (afspelen/invoeren/stop).

    [Please Wait] verschijnt op het display en het geselecteerde voorvoegsel plus een onderstreping (_) zullen worden toegevoegd aan de bestandsnaam.

    Voorbeeld ([Important] wordt toegevoegd aan het bestand 211010_1010.mp3): Important_211010_1010.mp3

Opmerking

  • U kunt geen naam wijzigen van een beveiligd bestand. Om de naam van een beveiligd bestand te wijzigen, moet u eerst de beveiliging van het bestand opheffen en dan pas kunt u de naam van het bestand wijzigen. Zie voor instructies over het opheffen van de beveiliging Een bestand beveiligen.
  • U kunt de naam niet wijzigen van bestanden in [ Music].

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.