Alle bestanden uit de gevonden map of lijst verwijderen

U kunt een map of lijst selecteren uit de zoekresultaten voor bestanden en alle bestanden daarin verwijderen.

 1. Selecteer [ Music] of [ Recorded Files] op het HOME-menu en druk vervolgens op (afspelen/invoeren/stop).
 2. Druk op (review/snel terugspoelen) of (cue/snel vooruitspoelen) om een zoekcategorie voor bestanden te selecteren en druk vervolgens op (afspelen/invoeren/stop).
 3. Druk op (review/snel terugspoelen) of (cue/snel vooruitspoelen) om de map of lijst te selecteren met de bestanden die u wilt verwijderen en druk vervolgens op (afspelen/invoeren/stop).
 4. Selecteer [Delete All Files] of [Delete All in List] op het OPTION-menu en druk vervolgens op (afspelen/invoeren/stop).

  [Delete All Files in This Folder?] of [Delete All Files in This List?] verschijnt op het display.

 5. Druk op (review/snel terugspoelen) of (cue/snel vooruitspoelen) om [Yes] te selecteren en druk dan op (afspelen/invoeren/stop).
  [Please Wait] verschijnt op het display en alle bestanden in de geselecteerde map of lijst worden verwijderd.

Opmerking

 • U kunt een beveiligd bestand niet verwijderen. Om een beveiligd bestand te verwijderen, moet u eerst de beveiliging van het bestand opheffen en dan pas kunt u het bestand verwijderen. Zie voor instructies over het opheffen van de beveiliging Een bestand beveiligen.

Hint

 • Selecteer [No] in stap 5 en druk dan op (afspelen/invoeren/stop) om het verwijderen te annuleren.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.