In- of uitschakelen van de weergave via de luidspreker (Speaker Output)

U kunt de weergave via de luidspreker van uw IC-recorder in- of uitschakelen. Wanneer de weergave via de luidspreker is uitgeschakeld, zal er geen geluid uit de ingebouwde luidspreker komen wanneer er geen hoofdtelefoon is aangesloten op de hoofdtelefoonaansluiting.

  1. Selecteer [ Settings] - [Common Settings] - [Speaker Output] van het HOME-menu en druk vervolgens op (afspelen/invoeren/stop).

  2. Druk op (review/snel terugspoelen) of (cue/snel vooruitspoelen) om [ON] of [OFF (Mute)] te selecteren en druk dan op (afspelen/invoeren/stop).
  3. Druk op BACK/HOME en houd ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

Beschrijvingen van menu-items

U kunt een van de volgende items selecteren:

ON:
Het geluid klinkt uit de ingebouwde luidspreker (standaardinstelling).
OFF (Mute):
Er komt geen geluid uit de ingebouwde luidspreker.

Opmerking

  • Wanneer [ON] is ingesteld op [Speaker Output], zal er geen geluid komen uit de ingebouwde luidspreker zolang er een hoofdtelefoon is aangesloten op uw IC-recorder.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.