U kunt niet naar het volgende of vorige bestand gaan.

  • Uw IC-recorder staat in de tijdsprong-functie. Druk op JUMP om het normaal afspelen in te schakelen.

  • U kunt niet naar het volgende of vorige bestand gaan wanneer de A-B herhaalfunctie in werking is.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.