Onderdelen en bedieningselementen

Afbeelding die de locatie aangeeft van elk van de onderdelen op de IC-recorder

 1. Ingebouwde microfoons

 2. Aanduiding bedieningsstand

 3. (opnemen/opname stop) toets

 4. Display

 5. (cue/snel vooruitspoelen) toets

 6. (afspelen/invoeren/stop) toets (*1)

 7. (review/snel terugspoelen) toets

 8. JUMP-toets

 9. OPTION-toets

 10. BACK HOME-toets

  (Door deze toets kort in te drukken kunt u terugkeren naar het vorige scherm of item en door deze toets ingedrukt te houden kunt u terugkeren naar het HOME menu.)

 11. Ingebouwde luidspreker (*2)

 12. VOL -/+ (volume –/+) toets (*1)

 13. USB Type-C-aansluiting

 14. Hoofdtelefoonaansluiting

 15. Clip

 16. POWER・HOLD-schakelaar (*3)

*1 De (afspelen/invoeren/stop) toets en de VOL + (volume +) hebben een voelbare punt. Gebruik de voelbare punt als richtpunt bij het bedienen van de IC-recorder.

*2 De ingebouwde luidspreker is bedoeld om het opgenomen geluid te kunnen controleren en het volume is daarom beperkt. Als de geluidsweergave niet hard genoeg is, of moeilijk te verstaan, moet u een hoofdtelefoon (niet meegeleverd) gebruiken.

*3 Door de POWER・HOLD-schakelaar naar [POWER] te verschuiven en tenminste 8 seconden vast te houden, zal uw IC-recorder opnieuw opstarten. Zie voor details Opnieuw opstarten van de IC-recorder.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.