Display terwijl de zoekcategorieën voor de bestanden worden weergegeven

Wanneer u [ Recorded Files] of [ Music] selecteert op het HOME-menu, verschijnen de zoekcategorieën voor de opgeslagen bestanden op het display.

Opmerking

  • De volgende schermen dienen alleen ter illustratie. De schermen die u daadwerkelijk op uw IC-recorder zult zien, kunnen hiervan afwijken.

Wanneer [ Recorded Files] is geselecteerd

kunt u een van de volgende beschikbare zoekcategorieën selecteren:

Latest Recording:
Begint de laatste opname af te spelen.
Search by REC Date:
Opgenomen bestanden worden gesorteerd op opnamedatum.
Search by REC Scene:
Opgenomen bestanden worden gesorteerd op opnamescène.
Folders:
Opgenomen bestanden in de geselecteerde map worden weergegeven.

Wanneer [ Music] is geselecteerd

kunt u een van de volgende beschikbare zoekcategorieën selecteren:

All Songs:
Alle muziekbestanden staan vermeld.
Albums:
Muziekbestanden worden gesorteerd op albumtitel.
Artists:
Muziekbestanden worden gesorteerd op artiestnaam.
Folders:
Muziekbestanden in de geselecteerde map worden weergegeven.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.