De afspeelsnelheid aanpassen – de functie DPC(Speed Control)

U kunt de afspeelsnelheid aanpassen in een bereik van 0,25 keer tot 3,00 keer. Aanpassen van de afspeelsnelheid heeft geen invloed op de afgespeelde audio zelf. Dankzij de digitale verwerking zullen de bestanden natuurlijk klinken.

 1. Selecteer terwijl het afspelen stand-by staat of bezig is [DPC(Speed Control)] op het OPTION-menu en druk vervolgens op (afspelen/invoeren/stop).
  Het DPC(Speed Control)-instellingenscherm verschijnt.

 2. Druk op (review/snel terugspoelen) of (cue/snel vooruitspoelen) om [Set Speed] te selecteren en druk dan op (afspelen/invoeren/stop).
 3. Druk op (review/snel terugspoelen) of (cue/snel vooruitspoelen) om een afspeelsnelheid te selecteren en druk vervolgens op (afspelen/invoeren/stop).

  De snelheid neemt met 0,05 keer af (van x 0.25 tot x 1.00).

  De snelheid neemt met 0,10 keer toe (van x 1.00 tot x 3.00).

  De afspeelsnelheid is standaard ingesteld op [x 1.00].

  Wanneer de afspeelsnelheid is gespecificeerd, wordt de functie DPC(Speed Control) ingeschakeld.

Hint

 • Selecteer [OFF] in stap 2 om de normale afspeelsnelheid te hervatten.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.