Er wordt een overstuurd of onderbroken geluid opgenomen.

  • Er kan een overstuurd of onderbroken geluid worden opgenomen als uw IC-recorder zeer dichtbij een stopcontact, een tl-lamp, een computer, een mobiele telefoon of een smartphone geplaatst wordt tijdens opnemen of afspelen.

    Houd de IC-recorder uit de buurt van dergelijke apparatuur terwijl u opneemt.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.