De stroom uitschakelen

  1. Schuif de POWER・HOLD-schakelaar naar [POWER] en houd de schakelaar vast tot [Power Off] op het display verschijnt.

Opmerking

  • Om uw IC-recorder opnieuw op te starten, dient u de POWER・HOLD-schakelaar naar [POWER] te verschuiven en tenminste 8 seconden vast te houden. Wanneer de IC-recorder in gebruik is en u hem opnieuw opstart, is het mogelijk dat de gegevens die zijn opgeslagen op de IC-recorder of de instellingen van de IC-recorder worden gewist.

Hint

  • Wanneer uw IC-recorder een tijd lang ongebruikt wordt gelaten, zal de Auto Power Off-functie in werking treden en zal de IC-recorder automatisch worden uitgeschakeld. (Standaard is de Auto Power Off-functie ingesteld op [10 Min].)

  • Als de slaaptimer is ingeschakeld, zal uw IC-recorder automatisch uit gaan na de opgegeven tijd.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.