Display terwijl er iets wordt afgespeeld

Hier volgt een beschrijving van het display tijdens het afspelen.

Recorded Files

Recorded Files (wanneer de DPC(Speed Control) functie in werking is)

Music

Music (wanneer de DPC(Speed Control) functie is ingeschakeld)

Opmerking

 • De schermen hierboven dienen alleen ter illustratie. De schermen die u daadwerkelijk op uw IC-recorder zult zien, kunnen hiervan afwijken.
 1. Bestandsinformatie

  Geeft informatie aan over het bestand dat u aan het afspelen bent.

  Bestanden die zijn opgenomen met uw IC-recorder worden als volgt aangegeven:

  : Bestandsnaam: opnamedatum_opnametijd (bijv. 211010_1010)

  Muziekbestanden worden als volgt aangegeven:

  : Titel muziekstuk/Naam artiest

 2. Nummer trackmarkering

  Geeft het nummer van de trackmarkering aan, als er een trackmarkering is toegevoegd, van het huidige afspeelpunt.

 3. Play Mode/Playback Range-aanduiding

  Geen aanduiding: Normal (Play Mode)

  herhalen-pictogram : Repeat (Play Mode)

  nummer 1-pictogram : 1 File Play (Play Mode)

  combinatie van herhalen-pictogram en nummer 1-pictogram : 1 File Repeat (Play Mode)

  willekeurige weergave-pictogram : Shuffle (Play Mode)

  combinatie van herhalen-pictogram en willekeurige weergave-pictogram : Shuffle Repeat (Play Mode)

  map-pictogram : Selected Range (Playback Range)

 4. Informatie aantal bestanden

  Geeft aan welk bestand er wordt afgespeeld als (huidige bestandsnummer)/(totale aantal af te spelen bestanden).

 5. Clear Voice-aanduiding (alleen aangegeven voor de bestanden in [ Recorded Files])

  Geeft aan dat [Clear Voice] is ingesteld op [Clear Voice 1] of [Clear Voice 2].

  VOICE-pictogram: Clear Voice 1, Clear Voice 2

  Bij afspelen via de ingebouwde luidspreker, of bij afspelen van de bestanden in [ Music], zal de Clear Voice-functie niet werken.

 6. Voortgangsbalk afspelen

  Geeft aan hoeveel van het bestand al is afgespeeld.

 7. Equalizer-aanduiding

  Geeft aan dat de Equalizer-functie in werking is.

 8. DPC(Speed Control)-aanduiding

  Geeft aan dat de DPC(Speed Control) functie in werking is.

 9. Aanduiding slaaptimer

  Geeft aan dat de slaaptimerfunctie is ingeschakeld.

 10. Batterijaanduiding

 11. Verstreken tijd

  Geeft aan hoe lang het afspelen al duurt.

 12. Aanduiding afspeelstatus

  Geeft de huidige afspeelstatus van uw IC-recorder aan.

  (afspelen): afspelen

  (review/snel terugspoelen)/(cue/snel vooruitspoelen): review (snel terugspoelen)/cue (snel vooruitspoelen)

  (stop): standby

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.