Automatisch opnemen als er geluid wordt waargenomen - de VOR-functie

U kunt uw IC-recorder zo instellen, dat deze automatisch begint op te nemen wanneer het volume van het ontvangen geluid een van tevoren gespecificeerd niveau bereikt en pauzeert wanneer het volume onder dit niveau daalt.

 1. Selecteer terwijl de opname stand-by staat [VOR] op het OPTION-menu en druk vervolgens op (afspelen/invoeren/stop).

 2. Druk op (review/snel terugspoelen) of (cue/snel vooruitspoelen) om [ON] te selecteren en druk vervolgens op (afspelen/invoeren/stop).
  [VOR] is standaard ingesteld op [OFF].
 3. Druk op (opnemen/opname stop).

  [VOR] en REC-pictogramverschijnen op het display.

Wanneer het volume van het ontvangen geluid daalt tot onder het van tevoren gespecificeerde niveau, zal de [VOR] aanduiding gaan knipperen op het display en zal de opname worden gepauzeerd. Wanneer het volume het opgegeven niveau weer bereikt, zal de opname worden hervat.

Opmerking

 • De VOR-functie wordt beïnvloed door omgevingsgeluiden. Selecteer een gevoeligheidsniveau voor de ingebouwde microfoons dat geschikt is voor de geluiden in uw omgeving. Zie voor instructies voor het selecteren van het gevoeligheidsniveau Het gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons selecteren (Mic Sensitivity).

  Als het geselecteerde gevoeligheidsniveau niet werkt zoals u had verwacht, of wanneer u een belangrijke opname wilt maken, moet u de stappen hierboven volgen om [VOR] in te stellen op [OFF].

Hint

 • Als u het instellen van de VOR-functie wilt annuleren, moet u [VOR] eerst op [OFF] zetten bij stap 2.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.