De IC-recorder gebruiken op/opladen met de USB-netspanningsadapter

U kunt de batterij opladen door de USB-netspanningsadapter aan te sluiten op een stopcontact.

Het is nuttig om de IC-recorder te kunnen gebruiken terwijl hij aan het opladen is wanneer er voor langere tijd wordt opgenomen.

Wanneer er een USB-netspanningsadapter wordt gebruikt (in de handel verkrijgbaar), moet u er een gebruiken die een stroomsterkte van tenminste 500 mA kan leveren. Opladen van andere apparatuur kan niet worden gegarandeerd.

 1. Sluit de USB-netstroomadapter aan op het stopcontact.
 2. Sluit de USB-netspanningsadapter aan op de USB Type-C-aansluiting op de IC-recorder met de meegeleverde USB Type-C-kabel.

  A: USB-netspanningsadapter (in de handel verkrijgbaar)

  • Terwijl de batterij aan het opladen is, zal de animatie voor de batterijaanduiding () op het display verschijnen.

   Wanneer de batterij volledig is opgeladen, zal FULL-pictogram () op het display verschijnen. Wanneer er 1 uur is verstreken, zal het display uit gaan.

   U kunt de IC-recorder gebruiken terwijl de batterij wordt opgeladen.

   Opladen

   Volledig opgeladen

  • Als u de USB-netspanningsadapter aansluit en de stroom uitschakelt, zal de grote animatie voor de batterijaanduiding () op het display verschijnen.

Opmerking

 • Tijdens het opnemen (de aanduiding voor de bedieningsstand is rood), of wanneer het opnemen is gepauzeerd (de aanduiding voor de bedieningsstand knippert rood), of terwijl er gegevens worden uitgewisseld (de aanduiding voor de bedieningsstand knippert oranje), moet u het volgende in acht nemen om verminking van de gegevens te voorkomen:

  Sluit de USB Type-C-kabel niet aan op/koppel deze niet los van de USB-netspanningsadapter terwijl deze is aangesloten op een stopcontact.

  Sluit de USB-netspanningsadapter die is aangesloten op uw IC-recorder niet aan op/koppel deze niet los van het stopcontact.

 • Sluit de USB-netspanningsadapter aan op een stopcontact waar u gemakkelijk bij kunt, zodat u hem onmiddellijk kunt loskoppelen als er iets abnormaals gebeurt.
 • Gebruik de meegeleverde USB Type-C-kabel.
 • Als uw IC-recorder of de USB-netspanningsadapter nat geworden is, mag u in geen geval proberen om de USB Type-C-kabel erop aan te sluiten.
 • Wanneer u de USB Type-C-kabel aansluit, moet u de stekker volledig in de aansluiting steken. Als de kabel niet goed is aangesloten, zal de batterij niet beginnen met opladen.
 • Uw IC-recorder biedt geen ondersteuning voor USB PD (stroomvoorziening via USB).

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.