Het display wordt te snel uitgeschakeld.

  • U kunt de instelling van de uitschakeltimer voor het display wijzigen zodat het display langer aan blijft staan. Wanneer [Screen Off Timer] is ingesteld op [No Auto Screen Off], zal de batterij snel leeg raken.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.