Vooruit/achteruit zoeken (Cue/Review)

Om het punt op te zoeken van waar u wilt afspelen, kunt u vooruit of terug zoeken terwijl het afspelen stand-by staat of bezig is.

  • Vooruit zoeken (Cue):

    Houd terwijl het afspelen stand-by staat of bezig is (cue/snel vooruitspoelen) ingedrukt en laat de toets los op het punt waar u het afspelen wilt hervatten.

  • Achteruit zoeken (Review):

    Houd terwijl het afspelen stand-by staat of bezig is (review/snel terugspoelen) ingedrukt en laat de toets los op het punt waar u het afspelen wilt hervatten.

Vooruit of achteruit zoeken begint langzaam, zodat u het bestand woord voor woord kunt controleren. Als u deze toetsen ingedrukt houdt, zal het vooruit of achteruit zoeken sneller en sneller gaan.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.