De aanduiding voor oplaadfouten knippert waar de batterijaanduiding zou moeten staan.

  • Als (thermometerpictogram) verschijnt en knippert in plaats van de batterij-aanduiding, bevindt de omgevingstemperatuur zich buiten bereik voor het opladen van de batterij.

    Laad de batterij op bij een temperatuur van 5 °C - 35 °C.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.