Maximale opnametijd

Hieronder volgt een lijst met de maximum opnametijd (*1) (*2) per geheugenmodel en opnamestand (opnamescène). De maximum opnametijd is een schatting en gaat ervan uit dat alle mappen in het geheugen gebruikt worden.

Opnamestand (Opnamescènes) (*3) Maximale opnametijd
LPCM 44.1 kHz/16 bit (STEREO) 21 uur 35 minuten
MP3 192 kbps (STEREO)

( Auto Voice Rec/ Pocket/ Meeting/ Lecture)

159 uur
MP3 128 kbps (STEREO)

( Voice Notes/ Interview)

238 uur
MP3 48 kbps (MONO) 636 uur

Maximum opnametijd voor elk bestand (*4)

Opnamestand (Opnamescènes) (*3) Maximale opnametijd
LPCM 44.1 kHz/16 bit (STEREO) 6 uur 45 minuten
MP3 192 kbps (STEREO)

( Auto Voice Rec/ Pocket/ Meeting/ Lecture)

12 uur 25 minuten
MP3 128 kbps (STEREO)

( Voice Notes/ Interview)

18 uur 35 minuten
MP3 48 kbps (MONO) 49 uur 40 minuten

*1 Voor langdurig doorlopend opnemen is een USB-netspanningsadapter (in de handel verkrijgbaar) vereist.

Zie Gebruiksduur ingebouwde oplaadbare batterij voor details over de levensduur van de batterij.

*2 De maximum opnametijd zoals gegeven in deze paragraaf geeft een waarde bij benadering aan.

*3 Standaard bij deze opnamestanden behorende opnamescènes.

*4 Als de bestandsgrootte de maximum limiet bereikt (4 GB voor een LPCMbestand en 1 GB voor een MP3-bestand) tijdens het opnemen, zal het bestand worden gesplitst vanwege systeembeperkingen.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.