De IC-recorder werkt niet goed.

  • Mogelijk hebt u het ingebouwde geheugen van de IC-recorder geformatteerd met een computer.

    U moet de IC-recorder gebruiken voor het formatteren van het geheugen.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.