Een bestand verwijderen

U kunt een bestand selecteren en verwijderen.

Opmerking

 • Wanneer u een bestand eenmaal verwijderd hebt, kunt u het niet meer herstellen.
 1. Selecteer het bestand dat u wilt verwijderen.
 2. Selecteer [Delete File] op het OPTION-menu en druk dan op (afspelen/invoeren/stop).

  [Delete?] wordt weergegeven en het opgegeven bestand wordt afgespeeld ter bevestiging.

 3. Druk op (review/snel terugspoelen) of (cue/snel vooruitspoelen) om [Yes] te selecteren en druk dan op (afspelen/invoeren/stop).

  [Please Wait] verschijnt op het display en het geselecteerde bestand wordt verwijderd.

Opmerking

 • U kunt een beveiligd bestand niet verwijderen. Om een beveiligd bestand te verwijderen, moet u eerst de beveiliging van het bestand opheffen en dan pas kunt u het bestand verwijderen. Zie voor instructies over het opheffen van de beveiliging Een bestand beveiligen.

Hint

 • Selecteer [No] in stap 3 en druk dan op (afspelen/invoeren/stop) om het verwijderen te annuleren.
 • Om een deel van een bestand te verwijderen, moet u het bestand eerst in twee bestanden splitsen, het bestand dat u wilt verwijderen selecteren en dan doorgaan met stap 2 en stap 3. Zie voor instructies over het splitsen van een bestand Een bestand splitsen op het huidige afspeelpunt.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.