Selecteren van een geluidskwaliteitsinstelling (Equalizer)

U kunt een geluidskwaliteitsinstelling selecteren op basis van het muziekgenre.

  1. Selecteer terwijl het afspelen stand-by staat of bezig is [Equalizer] op het OPTION-menu en druk vervolgens op (afspelen/invoeren/stop).

  2. Druk op (review/snel terugspoelen) of (cue/snel vooruitspoelen) om de gewenste geluidskwaliteitsinstelling te selecteren en druk vervolgens op (afspelen/invoeren/stop).

Beschrijving van menu-items

U kunt een van de volgende items selecteren:

OFF:
Schakelt de Equalizer-functie uit (standaardinstelling).
Excited:
Geschikt wanneer u zichzelf wilt opvrolijken en wilt oppompen door te luisteren naar up-tempo muziek, of wanneer u enthousiast wilt worden door te luisteren naar muziek.
Relaxed:
Geschikt wanneer u het rustig aan wilt doen met muziek op de achtergrond (bijvoorbeeld wanneer u niet wilt worden afgeleid door muziek of wanneer u in slaap wilt vallen terwijl u naar muziek luistert).
Vocal:
Geschikt wanneer u naar muziek wilt luisteren met de nadruk op vocale partijen.
Treble Boost:
Geschikt wanneer u naar muziek wilt luisteren met de nadruk op hoge noten.
Bass Boost:
Geschikt wanneer u naar muziek wilt luisteren met de nadruk op lage noten.

Opmerking

  • Bij afspelen met de ingebouwde luidspreker zal de Equalizer-functie niet werken.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.