De opnametimer gebruiken

U kunt uw IC-recorder automatisch laten beginnen met opnemen wanneer de vooraf ingestelde tijd verstreken is.

 1. Selecteer terwijl de opname stand-by staat [Recording Delay] op het OPTION-menu en druk vervolgens op (afspelen/invoeren/stop).

 2. Druk op (review/snel terugspoelen) of (cue/snel vooruitspoelen) om de gewenste tijdsduur te selecteren en druk vervolgens op (afspelen/invoeren/stop).

  U kunt kiezen uit [15 Sec] t/m [60 Min].

  Het aftelscherm zal nu verschijnen.

  Wanneer de ingestelde tijd verstreken is, zal de opname beginnen.

Opmerking

 • Tijdens het aftellen zijn OPTION, (afspelen/invoeren/stop), (review/snel terugspoelen), (cue/snel vooruitspoelen) en JUMP uitgeschakeld.
 • Als u tijdens het aftellen het toestel uit zet, of als de slaaptimer afloopt, dan zal uw IC-recorder worden uitgeschakeld.
 • Tijdens het aftellen zal uw IC-recorder niet uit gaan, ook niet wanneer de tijd die is ingesteld voor de Auto Power Off-functie verstrijkt.

Hint

 • Om de opnametimer te annuleren, moet u op BACK/HOME drukken tijdens het aftellen, of op (review/snel terugspoelen) of (cue/snel vooruitspoelen) om [Yes] te selecteren en vervolgens op (afspelen/invoeren/stop).
 • Als u op (opnemen/opname stop) drukt tijdens het aftellen, wordt de opnametimer geannuleerd en zal de opname direct worden begonnen.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.