De slaaptimer gebruiken (Sleep Timer)

Als u de slaaptimer instelt, zal uw IC-recorder automatisch uit gaan wanneer de vooraf ingestelde tijd verstreken is.

  1. Selecteer [ Settings] - [Common Settings] - [Sleep Timer] van het HOME-menu en druk vervolgens op (afspelen/invoeren/stop).

  2. Druk op (review/snel terugspoelen) of (cue/snel vooruitspoelen) om de gewenste tijdsduur te selecteren en druk vervolgens op (afspelen/invoeren/stop).

    U kunt [OFF] (standaardinstelling), [15 Min], [30 Min], [60 Min], [90 Min], of [120 Min] selecteren.

  3. Houd BACK/HOME ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

    Wanneer u de slaaptimer instelt, zal [SLEEP] verschijnen op de afspeel- (stand-by) en opname- (stand-by) schermen.

Opmerking

  • Als de Auto Power Off-functie is ingeschakeld, kan uw IC-recorder uit gaan voordat de slaaptimer afloopt.
  • Ook als er wordt opgenomen of als de opnametimer is ingeschakeld, zal uw IC-recorder uit gaan wanneer de slaaptimer afloopt.

Hint

  • Door stap 1 opnieuw te doen met de slaaptimer al ingesteld, zal de resterende tijd tot de IC-recorder uit zal gaan worden getoond op het scherm om aan te geven dat de slaaptimer in werking is. Om de slaaptimer ingeschakeld te houden, moet u [Keep On] selecteren, en om de slaaptimer uit te schakelen moet u [Turn Off] selecteren.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.