Een tijdsprong van ±10% komt niet overeen met de totale afspeeltijd van het bestand gedeeld door 10.

  • Omdat de kleinste eenheid op de teller 1 seconde is, zal wanneer een bestand gedeeld wordt door 10, de tijd afwijken met een proportioneel deel van 1 seconde.

  • Afhankelijk van het type codec (zoals voor een bestand met variabele bitsnelheid (VBR)), is het mogelijk dat de 10 resulterende gedeelten niet overeenkomen met de totale afspeeltijd verdeeld in 10 gelijke delen.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.