De afgespeelde audio van de IC-recorder opnemen op externe apparatuur

U kunt een extern apparaat aansluiten op uw IC-recorder en de door de IC-recorder afgespeelde audio opnemen met het externe apparaat.

We raden u aan om voorafgaand aan het opnemen een testopname te maken.

  1. Sluit het ene uiteinde van een audiokabel (in de handel verkrijgbaar) aan op de hoofdtelefoonaansluiting van de IC-recorder en het andere uiteinde op de externe ingangsaansluiting van het externe apparaat.
  2. Druk op (review/snel terugspoelen) of (cue/snel vooruitspoelen) om het gewenste bestand dat is opgeslagen op de IC-recorder te selecteren en druk dan tegelijkertijd op (afspelen/invoeren/stop) op de IC-recorder en op de opnametoets van het aangesloten externe apparaat om het bestand af te spelen op de IC-recorder en de weergegeven audio op te nemen op het externe apparaat.
    De audio die door de IC-recorder wordt afgespeeld, wordt opgenomen door het externe apparaat.
  3. Om de opname te stoppen, moet u de opname stoppen op het aangesloten apparaat en dan nog eens op (afspelen/invoeren/stop) op de IC-recorder drukken om het afspelen te stoppen.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.