De opnamestand selecteren (REC Mode)

U kunt de opnamestand voor audio-opnamen instellen. Stel dit menu-item in voordat u begint met opnemen.

  1. Selecteer [ Settings] - [Recording Settings] - [REC Mode] van het HOME-menu en druk vervolgens op (afspelen/invoeren/stop).

  2. Druk op (review/snel terugspoelen) of (cue/snel vooruitspoelen) om de gewenste opnamestand te selecteren en druk vervolgens op (afspelen/invoeren/stop).
  3. Houd BACK/HOME ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

Beschrijving van menu-items

U kunt een van de volgende items selecteren:

LPCM 44.1kHz/16bit:
LPCM-opnamestand (niet gecomprimeerd) met stereogeluid van hoge kwaliteit
MP3 192kbps:
MP3-opnamestand (gecomprimeerd) met stereogeluid van standaardkwaliteit (standaardinstelling)
MP3 128kbps:
MP3-langspeelopnamestand (gecomprimeerd) met stereogeluid
MP3 48kbps(MONO):
MP3-standaardopnamestand (gecomprimeerd) met monogeluid

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.